ОСББ "Пчілки"

будинок №2 по вул. Олени Пчілки в м. Києві

Protokol Ustanovchyh zboriv (zrazok).pdf Protokol Ustanovchyh zboriv (zrazok).doc

Протокол установчих зборів (зразок)

ПРОТОКОЛ № 1
Установчих зборів
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку №__ по вул..____________ в м. Києві
 
Місце проведення Установчих зборів: __________________________________, м. Київ, Україна.
Дата проведення Установчих зборів: “__” ______________ 201_ року.
Присутні:
Додаток 1.
Запрошені:
 
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря установчих зборів, рахункової комісії.
2. Прийняття рішення щодо створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку №__ по вул. ___________ в м. Києві.
3. Обрання та затвердження назви Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку №__ по вул. ________________ в м. Києві.
4. Розгляд та затвердження Статуту.
5. Обрання Правління Об’єднання.
6. Вирішення питання щодо прийняття будинку на баланс ОСББ.
7. Визначення відповідальної особи для здійснення державної реєстрації Об’єднання.
8. Визначення розміру частки кожного співвласника у витратах, пов’язаних зі створенням Об’єднання (кошти, необхідні для підготовки і реєстрації установчих документів, виготовлення печатки й штампа Об’єднання, відкриття розрахункового рахунку в банку тощо).
 
______________________________ повідомив присутнім інформацію про ціль зборів, а саме – вирішення питання щодо створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку №__ по вул.. ______________ в м. Києві, а також підвів підсумки роботи ініціативної групи:
 1. Розроблений та підтримується інформаційний сайт будинку.
 2. Розроблений проект Статуту Об’єднання.
 3. Здійснені організаційні заходи щодо скликання установчих зборів (складені списки співвласників будинку, надіслані повідомлення про проведення установчих зборів всім власникам приміщень в будинку, вирішено питання щодо оренди приміщення для проведення установчих зборів, підготовлені проекти документів для проведення державної реєстрації Об’єднання та інше)
Кількість співвласників, присутніх та зареєстрованих на установчих зборах _________, що складає більше половини співвласників будинку.
Кворум є. Збори правомочні.
Пропоную затвердити наступний регламент зборів:
 1. вступне слово, доповідь – до 10 хвилин,
 2. виступи з обговорюваних питань – до 3 хвилин.
Прошу голосувати.
Голосували:
“за” – одноголосно
Пропоную затвердити порядок денний.

Прошу голосувати.
Голосували:
“за” – одноголосно
 
Слухали з першого питання:
______________________ запропонував обрати Головою установчих зборів _________________, секретарем установчих зборів _____________, рахункову комісію у складі:
 
Голосували:
“за” – одноголосно
Вирішили:
Головою Установчих зборів обрати ___________________,
секретарем установчих зборів обрати ______________________,
рахункову комісію у складі:
 
 
Слухали з другого питання:
Голова зборів сповістив присутніх, що ініціативна група запросила прийняти участь у зборах ______________________________________________________________________________________.
Виступали: _________________________________
Голова запропонував створити Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку №__ по вул. ____________ в м. Києві.
Голосували (поіменно, листи для голосування додаються):
“за” – ______, “проти” – ______, «утримався» - ______.
Вирішили:
Створити Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку №__ по вул. _________ в м. Києві.
 
Слухали з третього питання:
Голова повідомив, що на день проведення установчих зборів були запропоновані такі назви ОСМД: __________________________________________ та запропонував прийняти остаточне рішення шляхом голосування за кожну назву.
В ході обговорення було запропоновано назву «___________», за яку біло віддано більшість голосів.
Головуючий запропонував затвердити назву Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку _______________________________
Голосували:
«за» – _______, «проти» - _______, «утримались» - _________. Рішення прийнято..
Вирішили:
Затвердити назву Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку №__ по вул. __________ в м. Києві – «_________».
 
Слухали з четвертого питання:
Голова зборів зачитав та запропонував затвердити Статут Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «___________». Голосували по кожному розділу окремо.
Виступали:

Власники квартир _________________
Голосували:
“за” – одноголосно
Вирішили:
Затвердити Статут Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «__________».
 
Слухали з п’ятого питання:
Голова зборів доповів присутнім про список кандидатів в члени Правління ОСББ:
та запропонував представитись кожному з кандидатів.
Виступали:
Голосували:
“за” – одноголосно
Вирішили:
Затвердити Правління ОСББ «Пчілки» у складі:
Слухали з шостого питання:
Голова зборів поставив на голосування питання щодо прийняття будинку на баланс ОСББ та форми управління житловим будинком (через статутні органи ОСББ або шляхом укладання договору з управителем-юридичною особою) у випадку прийняття будинку на баланс ОСББ.
Виступали:

...
Голосували:
“за” – одноголосно
Вирішили:
Прийняти будинок на баланс ОСББ та здійснювати управління ним через статутні органи ОСББ.
 
Слухали з сьомого питання:
Голова зборів запропонував призначити відповідальною особою для здійснення державної реєстрації ОСББ ______________________.
Голосували:
“за” – одноголосно.
Вирішили:
Призначити відповідальною особою для здійснення державної реєстрації ОСББ _______________
 
Слухали з восьмого питання:

Голова зборів доповів присутнім витрати, пов’язані з організацією установчих зборів (розсилка рекомендованих листів), становлять 50 гривень, що підтверджується документально. До цієї суми не враховуються витрати на друк та копіювання оголошень, запрошень та проектів статутів, витрати на телефонні переговори, транспортні витрати та інше.

Будуть необхідні кошти для державної реєстрації Об’єднання (виготовлення печатки й штампа Об’єднання, нотаріальне засвідчення підписів, відкриття розрахункового рахунку в банку тощо).

Пропоную встановити частку кожного співвласника в розмірі 50 гривень, які сплачуються одноразово і будуть враховані при нарахуванні першої квартплати в ОСББ.

Решта коштів, що залишиться після державної реєстрації ОСББ, буде внесена на розрахунковий рахунок об’єднання.

Відповідальним за збір, зберігання та контроль за витратами призначити _________________.

Голосували:
“за” – одноголосно
Вирішили:
 1. Встановити частку кожного співвласника у витратах, пов’язаних зі створенням Об’єднання (кошти, необхідні для підготовки і реєстрації установчих документів, виготовлення печатки й штампа Об’єднання, відкриття розрахункового рахунку в банку тощо) в розмірі 50 гривень.
 2. Відповідальним за збір, зберігання та контроль за витратами призначити ______________

ПІДПИСИ

Голова Установчих зборів

___________________________ /____________________________/

Секретар

___________________________/____________________________/

Об'яви

На нашому сайті почав працювати форум. Ласкаво просимо http://forum.pchilka.org. Перейти
ОСМД "Пчилки" объявляет конкурс на замещение вакансии управляющего делами. Требования к кандидату:
 • возраст 30-55 лет, мужчина/женщина
 • деловые качества, умение комплексно решать задачи
 • знание сферы ЖКХ
 • коммуникабельность, неконфликтность, порядочность, пунктуальность
 • В/о обязательно, желательно - строительное, техническое
 • Опыт работы обязателен
Приветствуется наличие рекомендаций. Резюме отправлять на почту: nn121171@ukr.net

Сайт в розробці

Шановні відвідувачі сайту! Наш сайт тільки розпочав роботу. Робота над його дизайном та інформаційним наповненням триває. Ініціативна група і адміністатор сайту будуть вам дуже вдячні за будь які зауваження, побажання та нові ідеї! admin@pchilka.org